Letselschade door een verkeersongeval

1 min gelezen

Slachtoffers van verkeersongevallen kunnen naast materiële schade aan hun wagen en bezittingen ook lichamelijke schade oplopen. De lichamelijke schade, die bovendien zowel fysiek als mentaal kan zijn, noemen we de letselschade. Als compensatie voor die opgelopen schade kunnen slachtoffers een vergoeding vragen aan de tegenpartij. Hiermee kunnen dan de kosten die gemaakt moeten worden naar aanleiding van het letsel betaald worden, denk maar aan bijvoorbeeld medische kosten, kosten voor het inschakelen van hulp tijdens de herstel- en revalidatieperiode en kosten voor psychologische bijstand en dergelijke meer.

In de praktijk

Hoewel voor letselschade vergoedingen kunnen geclaimd worden van de tegenpartij, zal in eerste instantie de aansprakelijkheid van de tegenpartij moeten kunnen aangetoond worden en dat is niet altijd even eenvoudig als het klinkt.

In het beste geval erkend de tegenpartij de aansprakelijkheid en zijn er weinig problemen te voorzien.

In het andere geval echter zal het iets moeilijker liggen en kan het zelfs tot een zitting voor de rechtbank komen waarbij dan de bevoegde rechter zijn oordeel zal laten gelden. Slachtoffers doen hier best beroep op een advocaat die hen doorheen de hele procedure kan loodsen en die de kans op het effectief ontvangen van een vergoeding kan vergroten. De tegenpartij zal er immers alles aan doen om niet aansprakelijk gesteld te worden en bijgevolg de vergoeding niet te hoeven betalen.